ДКЦ Авис Медика

гр. Плевен, ул. Коста Х. Пакев №7
0888 508 049, 064 909 090, 064 909 091
clinic@avismedica.com

МБАЛ Авис Медика

м. Стражата, парк Кайлъка, гр. Плевен
0886 901 980, 064 909 092, 064 909 093
clinic@avismedica.com

Болница за Рехабилитация

с.Тученица, област Плевен
064 909 099
clinic@avismedica.com